نمایشگاه صنایع دستی مددجویان در نگارخانه مهر مرودشت

  • Posted on: ۱۰ February 2019
  • By: modir
نمایشگاه
نمایشگاه سفال
صنایع دستی
مددجویان
توانبخشی نیکان
جمعیت نیک خواهان
سلامت روان
جمعیت نیکخواهان
مرودشت
نگارخانه مهر
نقاشی
نمایشگاه نقاشی

اجرای نمایشگاه سفال،نقاشی،صنایع دستی از تاریخ ۹۳/۳/۱۷ الی ۹۳/۳/۲۳ جهت نمایش آثار بیماران اعصاب و روان نیکان در نگارخانه مهر شهرستان مرودشت توسط جمعیت نیکخواهان سلامت روان شیراز.
هدف: نمایش توانمندیهای بیماران اعصاب و روان، تغییر دیدگاه جامعه به این بیماران، فرهنگ سازی نشر و نمایش آثار محرومین، جذب همراهان هم دل.