جشن میلاد حضرت رسول در بیمارستان محرری

  • Posted on: ۶ March 2019
  • By: modir
ولادت حضرت رسول
میلاد حضرت رسول
بیمارستان محرری
جمعیت نیک خواهان
سلامت روان
اعصاب و روان
برگزاری جشن
جشن میلاد حضرت رسول

برگزاری جشن به مناسبت میلاد حضرت رسول اکرم در روز سه شنبه مورخه ۹۴/۱۰/۸ جهت بیماران اعصاب و روان نیکان در بیمارستان محرری با اجرای برنامه های شاد، پذیرائی.
هدف:برگزاری برنامه های شاد متفاوت، آشناسازی اعضاء جمعیت با توانایی های هنری مددجویان، یادآوری همدلی و دوستی بین مددجویان و اعضاء جمعیت، پذیرایی متفاوت از مرکز برای مددجویان، گسترش حس همکاری و همدلی بین اعضاء جمعیت