جشن در شیرخوارگاه علی اصغر توسط جمعیت نیک خواهان

  • Posted on: ۱۱ July 2019
  • By: modir
شیرخوارگاه علی اصغر، نیکخواهان شیراز
سلامت روان شیراز، جشن عمومی
برگزاری جشن، مددجویان شیراز

برگزاری جشن در روز جمعه مورخه ۹۵/۳/۱۴ شیرخوارگاه علی اصغر با اجرای برنامه های شاد، کیک تولد، بادکنک و تولد.
هدف:برگزاری برنامه های شاد متفاوت کودکانه، یادآوری همدلی و دوستی بین مددجویان و اعضاء جمعیت، برگزاری جشن تولد عمومی، گسترش حس همکاری و همدلی بین اعضاء جمعیت