برگزاری جشن جهت بیماران اعصاب و روان نیکان

  • Posted on: ۶ March 2019
  • By: modir
جشن صمیمی
برگزاری جشن
جمعیت
نیکخواهان
سلامت روان
اعصاب و روان
جشن صمیمی
بیماران
اعصاب و روان
بیمارستان

برگزاری جشن صمیمی. روز جمعه مورخه ۹۴/۱۰/۱۱ جهت بیماران اعصاب و روان نیکان در ویلای دوکوهک با اجرای برنامه های شاد، پذیرائی، طبخ غذا، نمایش آثار مددجویان
باید ذکر کنم یکی از بهترین پیشرفت های ما در تغییر وضعیت بیمار بود تا آنجا که در پخت غذا،بیمار در کنار ما همکاری کرد.
هدف: آشناسازی اعضاء جمعیت با توانایی های هنری مددجویان، شاد سازی مددجویان در محیطی خارج از فضای بیمارستانی، گسترش حس همکاری و همدلی بین اعضاء جمعیت