برگزاری برنامه افطاری در مراکز توسط جمعیت نیکخواهان

  • Posted on: ۱۱ July 2019
  • By: modir
جمعیت نیکخواهان، سلامت روان
پخش افطاری، ماه رمضان
اعضا جمعیت، همدلی ممدجویان
بسته بندی، توزیع افطاری
مراکز توانبخشی، قشر آسیب دیده
معلولین ذهنی، یادآوری همدلی
خانواده محروم
کارتن خواب
هلال احمر
هدف جمعیت
بیماران اعصاب
همکاری اعضا
همدلی جمعیت
خانه سالمندان
توانبخشی تلاش
موسسه نیکان
معلولین لوتوس
معلولین جسمی

برنامه افطاری به بیش از ۳۰۰ نفر مددجو و چهار مرکز از جمله: معلولین جسمی لوتوس، بیماران اعصاب و روان نیکان، معلولین بالای ۱۵ سال امام حسین، خانه سالمندان فرشتگان، کارتون خوابهای شهر و ... و توزیع بیش از ۱۵۰ بسته صیفی جات به خانواده های محروم در روز جمعه مورخه ۱۳۹۵/۴/۱۱ در جمعیت هلال احمر شیراز.
هدف:همکاری و همدلی بین چند مجموعه که هدف مشترکی را دنبال میکنند،جمع بندی تجربیات گذشته جهت برنامه های گسترده، ارزیابی توانایی اعضاء جمعیت،اجرای برنامه ریزی های پیچیده و چالش برانگیز، احیاء فرهنگ پخش افطاری در میان محرومین جامعه، رساندن مواد غذایی و بسته های صیفی به دست قشر آسیب دیده و نیازمند، یادآوری همدلی و دوستی بین مددجویان و اعضاء جمعیت، گسترش حس همکاری و همدلی بین اعضاء جمعیت