بازارچه حمایت از کودکان معلول جسمی و ذهنی تلاش

  • Posted on: ۱۱ July 2019
  • By: modir
کودکان موسسه تلاش، توانبخشی تلاش
جمعیت نیکخواهان، نیت دگرخواهی
سلامت روان، اعتماد اجتماعی
جمعیت نیکخواهان سلامت روان

همکاری در اجرای بازارچه حمایت از کودکان معلول ذهنی و جسمی تلاش از یکم الی سوم خردادماه ۱۳۹۵ در پارک خلدبرین.
برنامه های اجراء شده: طبخ و فروش آش دوغ و آش رشته و فلافل،ذرت مکزیکی، ذرت بلالی، پفیلا، کیک خانگی،فروش بادکنک شکلی، اجرای تئاتر، توزیع شربت به صورت کاملا خیریه
هدف: ترویج نیت نیکخواهی و صفت دگرخواهی، رشد دینداری حقیقی و مثبت بینی به اجتماع، اعتماد به نقش موثر خود در اجتماع