بازارچه حمایت از کودکان سرطانی آنکولوژی امیر

  • Posted on: ۶ March 2019
  • By: modir
بازارچه
طبخ غذا
فروش غذا
آنکولوژی امیر
کودکان سرطانی
جمعیت نیک خواهان
سلامت روان
حمایت مددجویان
پارک خلدبرین
اجرای تئاتر
فروش صنایع دستی
ترویج همکاری
حمایت بیماران
بیماران سرطانی
غرفه صنایع دستی
غرفه زیورآلات
پوستر بازارچه
طبخ و فروش
غذای گرم
مددجو
همدلی
همکاری خیرین

همکاری در اجرای بازارچه حمایت از کودکان سرطانی بیمارستان آنکولوژی امیر از ۲۱ الی ۲۴ ادیبهشت ماه ۱۳۹۵ در پارک خلدبرین.
برنامه های اجراء شده:طبخ بیش از ۶۰۰ دست چلو و مرغ، طبخ و فروش آش دوغ و آش رشته،ذرت مکزیکی، پفیلا، کیک خانگی،فروش بادکنک شکلی، اجرای تئاتر،فروش پیاز داغ،فروش گوجه باغی،غرفه زیورآلات و صنایع دستی، به صورت کاملا خیریه با هدف ترویج همکاری، نگاه های اقتصادی، ترویج کار گروهی بدون دغدغه سود و زیان، بهرمندی از توانمندیهای پنهان اعضا و ...