انسان مجنون کیست؟

  • Posted on: ۸ February 2019
  • By: modir
انسان مجنون، انسان، مجنون، جمعیت نیکخواهان، سلامت روان

<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:
embed"><span style="font-size:16.‎0pt;line-height:107%;font-family:&quot;MRT_Thameen Book&quot;‎;‎
color:red;mso-bidi-language:FA" lang="FA">دیوانگانی <‎/span><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;MRT_Thameen Book&quot;;
mso-bidi-language:FA" lang="FA">که قضاوتشان برای نادیده گان دشوار اما،</span><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;MRT_Thameen Book&quot;;
mso-bidi-language:FA" lang="FA"> دیدگان گواه می دهند به این حقیقت که بر خلاف جامعه ای که
سرشار از پلیدیهاست<a name="_GoBack"></a>، انسانهائی حیات دارند که بی آلایشی
آئین آنهاست. <br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:
embed"><span style="font-size:16.‎0pt;line-height:107%;font-family:&quot;MRT_Thameen Book&quot;‎;‎
mso-bidi-language:FA" lang="FA">مهربانی دارند که قابل لمس است، غصه ای دارند که تلخ و سرشار از رنج
است و افکار و اعمالی ناب، که هیچ تقلید و آشنائی با آن نیست. این متن را با فکر و
قلبم مینویسم اما دروغ<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; <‎/span>و مجاز نه. روزگاری
با هدف ایجاد فضائی متناسب با انسانیت، حقوق شهروندی و با اهدافی چون پیدا کردن
راه درمان، حمایت از خانواده ها و بیماران و ... شروع به فعالیت نمودیم. <br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:
embed"><span style="font-size:16.‎0pt;line-height:107%;font-family:&quot;MRT_Thameen Book&quot;‎;‎
mso-bidi-language:FA" lang="FA">امیدواریم
با توجه به نگاه آنها، فضای زندگی این انسانهای شریف را بهبود بخشیده، شاید که
آنها نیز با توجه به محدود شدن محیط جامعه و نداشتن کانون گرم خانواده، احساس امید
و حیاط کنند و خداوند متعال نظر لطف و نعمتش را به سوی جامعه دوچندان کند. اگر
توانمندیم به کمک، نباید از انسانیت خویش جهت حیاط زندگی دریغ کنیم.</span>

</p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:
embed"><span style="font-size:16.‎0pt;line-height:107%;font-family:&quot;MRT_Thameen Book&quot;‎;‎
mso-bidi-language:FA" lang="FA">شاید که راه کار زندگی سالم در گرو درک بیماران اعصاب و
روان باشد.</span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;MRT_Thameen Book&quot;"></span></p>